กระจกเทมเปอร์ลามิเนต (TEMPER-LAMINATED GLASS)

กระจกเทมเปอร์ลามิเนต (Temper-Laminated Glass)คือ การนำกระจกเทมเปอร์ จำนวน 2 แผ่น มาประกบคั่นกลางด้วย PVB เพื่อจุดประสงค์การใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงมากขึ้น เช่น นำมาติดตั้งเป็นฉากกั้นอาบน้ำบานเปลือยที่จะต้องบาก หรือเจาะกระจก เพื่อยึดอุปกรณ์ติดตั้งกระจก นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มสีสันให้กับกระจกได้