กระจกพ่นทราย


กระจกพ่นทราย(Sand brushing glasses)
คือการใช้ทรายกัดผิวกระจกให้เกิดความขุ่นฝ้า ประดิษฐ์ให้เกิดลวดลายสวยงามบนผิวกระจกโดยการนำกระจกที่ผ่านการแปรรูป มาพ่นทรายโดยใช้ทรายชนิดพิเศษ พ่นลงบนผิวกระจกโดยใช้แรงดันลม สามารถกำหนดความละเอียดหรือหยาบ ความตื้นลึกของผิวกระจกที่โดนกัดกร่อนได้ โดยเลือกใช้ขนาดของทราย และแรงดันลมเป็นตัวกำหนด