กระจกสะท้อนแสง

กระจกสะท้อนแสง
ใช้หลักการสะท้อนแสงที่เข้ามาในอาคารให้สะท้อนออกไป ซึ่งกระจกชนิดนี้จะเคลือบสารสะท้อนแสงไว้ที่ผิวกระจก ทำให้สะท้อนแสงออกไปได้ 20-30% จึงช่วยลดพลังงานความร้อนที่เข้ามาภายในอาคารได้เป็นอย่างมาก กระจกสะท้อนแสงมีคุณสมบัติในการสร้างโลกส่วนตัว ด้วยการสะท้อนกลับแบบ กระจกเงา เนื่องจากชั้นผิวของโลหะที่เคลือบบนกระจกสะท้อนแสงจะสะท้อนกลับ ทำให้บุคคลภายนอกจากด้านสว่างกว่ามองผ่านเข้ามาในห้องได้ ลำบาก จึงช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวไว้เป็นอย่างดี