กระจกอินซูเลท

กระจกอินซูเลท (Insulating Glass) หรือกระจกกันฉนวนความร้อน เป็นกระจกที่ช่วยในด้านการประหยัดพลังงาน เพราะสามารถลดการถ่ายเทความร้อนระหว่างภายในอาคารและภายนอกอาคารได้ดี จึงช่วยให้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทำงานหนัก สามารถสะท้อนความร้อนได้ 80% และสามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้ประมาณ 95%-98% และช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกอาคารได้ เหมาะกับการใช้งานด้านการตกแต่งอาคารที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลา เช่น พิพิธภัณฑ์ อาคารเก็บอาหาร ห้องเก็บไวน์ เป็นต้น สำหรับอาคารสูง อาคารสำนักงาน และอาคารพาณิชย์ทั่วไปที่ต้องการลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในด้านเสียง อย่างโรงแรม อาคารสนามบิน อาคารสำนักงานต่างๆ รวมถึงห้องบันทึกเสียง การประกอบเป็นตู้เย็น หรือตู้แช่สินค้าต่างๆ