กระจกฮีตสเตรงเทนลามิเนต (HEAT-STRENGTHENED LAMINATED GLASS)

กระจกฮีตสเตรงเทนลามิเนต (Heat-Strengthened Laminated Glass)คือ การนำกระจกฮีตสเตรงเทน จำนวน 2 แผ่นมาประกบคั่นกลางด้วย PVB เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการเผชิญกับความร้อนที่สูงกว่าปกติ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในอาคารสูง เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง และลดความเสี่ยงในการติดตั้งกระจกอาคารสูง