กระจกฮีตสเตรงเทน (HEAT-STRENGTHENED GLASS)

กระจกฮีตสเตรงเทน (Heat-Strengthened Glass) ผลิตจากการนำแผ่นกระจกธรรมดาผ่านกระบวนการอบความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 700 องศาเซลเซียส จากนั้นผ่านกระบวนการทำให้กระจกเย็นลงอย่างช้าๆ โดยใช้ลมเป่าไปยังกระจกทั้ง 2 ด้าน ทำให้ได้กระจกซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษแข็งแกร่งกว่ากระจกธรรมดาถึง 2 เท่าจึงสามารถรับแรงอัดของลมได้ดีกว่ากระจกธรรมดาที่มีความหนาเท่ากัน
คุณสมบัติของกระจกฮีตสเตรงเทน
1.แข็งแกร่งกว่ากระจกธรรมดาถึง 2 เท่า สามารถรับแรงอัดของลมได้ดีกว่ากระจกธรรมดาที่มีความหนาเท่ากัน จึงสามารถนำไปใช้ในการติดตั้งกระจกกับโครงสร้างอาคารสูง
2.เหมาะสำหรับการป้องกันการแตกของกระจกเนื่องจากความร้อน
3.ลักษณะการแตกเหมือนการแตกของกระจกธรรมดา คือ แตกเป็นแผ่นไม่หลุดร่วงลงมา
การใช้งาน 1.ลักษณะการแตกเหมือนการแตกของกระจกธรรมดา คือ แตกเป็นแผ่นไม่หลุดร่วงลงมา
2.สามารถใช้แทนกระจกธรรมดา เพื่อลดความหนาของกระจกลง ใช้กับการติดตั้งกระจกกับโครงสร้างอาคารสูง
3.สถานที่ที่ต้องสัมผัสกับภาวะที่มีความร้อนสูงกว่าปกติ
4.ผนังอาคาร หน้าต่าง ที่มีแรงอัดลมสูง
5.ห้องโชว์ ตู้โชว์สินค้า ที่ต้องทนต่อแรงกระแทกในการใช้งาน
ข้อควรระวัง เป็นกระจกที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากกระจกธรรมดา จึงไม่สามารถเจาะรู บากมุม หรือเจียขอบได้ภายหลังการผลิต ดังนั้นในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จะต้องระบุขนาดของกระจก ตำแหน่งการเจาะรู การบากมุม และลักษณะขอบให้ถูกต้องการเจีย