กระจกเคลือบสี (COLOR COATED GLASS)

กระจกเคลือบสี (Color Coated Glass) คือกระจกที่ผ่านการเจียขอบ หรือ อบเทมเปอร์ แล้วมาเคลือบสีตามกำหนด ลักษณะกระจกเคลือบสีของบริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด สีที่เคลือบมีความคงทน มีการยึดเกาะของสีที่ผิวกระจกดี อายุการใช้งานนาน มีหลากหลายสีให้เลือก