ไทย ENG
KSG เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ปีนี้เราเพิ่มเตาเทมเปอร์อีก 1 เตา

KSG เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ปีนี้เราเพิ่มเตาเทมเปอร์ 3 เตา

เตาที่ 1 มาถึงเดือนมกราคม ที่ผ่านมา

เตาที่ 2 มาถึงเดือนกุมภาพันธ์

และล่าสุด เตาที่ 3 มาถึงเดือนพฤษภาคม