ไทย ENG
ล้อมคอกกระจกอาคาร

สมอ.เพิ่งตื่น สั่งคุมเข้มกระจกอาคาร บังคับเข้ามาตรฐาน หลังปล่อยผีใช้กระจกห่วย ราคาถูกจากจีน ที่ทะลักเข้ามานาน เสี่ยงภัยกระจกไร้คุณภาพ

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.)ว่า ที่ประชุมกมอ.ได้อนุมัติให้กระจกนิรภัยหลายชั้น และกระจกเทมเปอร์ ส่วนใหญ่ใช้ติดตั้งอาคาร ให้เป็นมาตรฐานบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากเดิมเป็นเพียงมาตรฐานทั่วไปเท่านั้น เนื่องจากขณะนี้มีกระจกที่ไม่ได้มาตรฐานที่เหมาะสม นำเข้ามาในไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจากจีน เห็นได้จากปริมาณการใช้กระจกทั้ง 2 ประเภทเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับกระจกโฟลตใส ที่มีมาตรฐานบังคับ มีปริมาณการใช้ลดลง ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

“ขณะนี้ กลายเป็นว่า ผู้รับเหมาเลือกใช้กระจกนิรภัยหลายชั้น และกระจกเทมเปอร์สูงขึ้น โดยเฉพาะจากจีน ส่วนหนึ่งเพราะไม่ต้องขอมอก. ราคาถูกกว่า เพราะของเดิมเป็นแค่มาตรฐานทั่วไป ผู้รับเหมาบางราย จึงเลือกใช้ของถูก ที่ไม่ได้มาตรฐาน ต่อไปถ้าคุมเข้มใช้มาตรฐานบังคับแล้ว จะได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยขึ้นแน่นอน และยิ่งตอนนี้การสร้างอาคารส่วนใหญ่ ก็ใช้กระจก จึงต้องมาคุมเข้ม ขณะเดียวกันยังได้ปรับมาตรฐานบังคับ กระจกโฟลตใส (มอก.880-25XX) จากเดิมใช้ตั้งแต่ปี 40 แก้ไขให้มีความทันสมัยมากขึ้นด้วย”

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ จะเปิดประชาพิจารณ์ 30 วัน และเปิดให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย แสดงความคิดเห็นอีก 60 วัน รวมแล้ว 90 วัน หลังจากจะเสนอที่ประชุมครม. และขั้นตอนกฤษฎีการวมแล้วคาดว่า ใช้เวลาก่อนประกาศเป็นมาตรฐานบังคับ 6 เดือน หรือภายในต.ค. นี้ เชื่อว่า ผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด คือ ผู้บริโภค และผู้ผลิตในประเทศ ส่วนผู้ที่อาจได้รับกระทบบ้าง คือ ผู้นำเข้า... อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/economic/392658