ไทย ENG
นิตยสาร KTB SME ฉบับฉลอง 50 ปี ธนาคารกรุงไทย

บทสัมภาษณ์ และแนวคิดดีดี จากผู้บริหาร กมลพิศาลกระจกนิรภัย (KSG) ของเรา
ได้ที่ "นิตยสาร KTB SME ฉบับฉลอง 50 ปี ธนาคารกรุงไทย"