ไทย ENG
กมลพิศาลกระจกนิรภัย KSG ขอเชิญร่วมงาน Architect & Hotelex

กมลพิศาลกระจกนิรภัย KSG ขอเชิญร่วมงาน Architect & Hotelex
ใน Theme ของ Innovation & Green Living
วันที่ 18-21 กันยายน 2019 ณ โรงแรม โนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา
ภายในงานพบกับบูทจาก KSG โดยทางโรงงานได้นำเสนอกระจกนิรภัยและนวัตกรรมใหม่ๆ จากกระจกหลากหลายประเภท นำมาให้ชม แล้วพบกันนะคะ