ไทย ENG
รู้หรือไม่กระจกก็มีกระจกประหยัดพลังงานเบอร์ 5 นะ

กระจกประหยัดพลังในที่นี้ก็คือ กระจกที่เคลือบสารเพื่อการประหยัดพลังงานหรือกระจกโค้ทติ้ง (Coated Glass) ส่วนกระจกสีเขียว สีชา หรือสีอื่นๆ ก็สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้เหมือนกันแต่ประสิทธิภาพสู้กระจกโค้ทติ้งไม่ได้ โดยกระจกโค้ทติ้งมี 2 ชนิดคือ กระจก Low-e และ กระจก Reflective

กระจก Low-e

เรื่มที่ กระจก Low-e ก่อนเป็นกระจกที่เคลือบผิวกระจกด้วยสารเงิน โดยสารที่เคลือบจะสามารถสะท้อนพลังงานความร้อนออกไป แต่ยังให้แสงสว่างผ่านเข้ามาได้ ต่อมาคือ กระจกสะท้อนแสง (Reflective Glass) เป็นกระจกที่ใช้หลักการสะท้อนแสงแดดที่เข้ามาในอาคารสะท้อนให้ออกไปโดยเคลือบสารสะท้อนแสงไว้ที่ผิวของกระจก ซึ่งสามารถลดแสงและความร้อนที่ผ่านจากตัวกระจกได้มากที่สุดถึง 90 % ขึ้นอยู่กับความเข้มของการเคลือบกระจก

กระจกทั้งสองแบบมีคุณสบบัติที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ให้เหมาะสม แต่กระจกทั้งสองก็ช่วยในการประหยัดพลังงานเช่น ลดการทำงานของแอร์ไม่ให้ทำงานหนัก เนื่องจากกระจกช่วยลดความร้อนไป และประหยัดค่าไฟ

 

ขอบคุณรูปจาก : http://www.glassquik.net/