ไทย ENG
ร่วมงานกับบริษัท
ตำแหน่ง : ธุรการบัญชี (หญิง) สาขาเชียงใหม่
แก้ไขล่าสุดวันที่ : 02 มกราคม 2563

 

คุณสมบัติ

เพศ หญิง 

วุฒิ ปริญญาตรีบัญชี และการเงิน (มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

หน้าที่

  • รวบรวมเอกสารวางบิลลูกค้า
  • ออกใบกำกับภาษี
  • ตรวจความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
  • จัดเก็บและควบคุมเอกสารการชำระหนี้

 

 

บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด สาขา เชียงใหม่

186 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร: 088-7626544