ไทย ENG
ร่วมงานกับบริษัท
ตำแหน่ง : ธุรการโรงงาน (หญิง) สาขาเชียงใหม่
แก้ไขล่าสุดวันที่ : 02 มกราคม 2563

 

คุณสมบัติ

เพศ หญิง 

วุฒิ ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

 *มีทักษะคอมพิวเตอร์ MS-Excel

หน้าที่

  • ติดตามสถานะการผลิต กระจกค้างส่งมอบ
  • จัดทำ และควบคุมให้มีการทำเอกสารบันทึกต่างๆ
  • ติดตาม และผลักดันการดำเนินการผลิต
  • ตรวจนับสรุปรายงานยอดการผลิต

 

บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด สาขา เชียงใหม่

186 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร: 088-7626544