ไทย ENG
ร่วมงานกับบริษัท
ตำแหน่ง : วิศวกรประกันคุณภาพ QA (ชาย-หญิง) สาขาเชียงใหม่
แก้ไขล่าสุดวันที่ : 02 มกราคม 2563

 

คุณสมบัติ

เพศ ชาย-หญิง

วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป

*มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี

 

หน้าที่

  • จัดทำแผนการปฎิบัติงาน การทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพ
  • จัดทำเอกสารควบคุมภายในแผนกตามระบบ ISO
  • ควบคุมระบบงานประกันคุณภาพให้ตรงตามเกณฑ์
  • ตรวจสอบคุณภาพงานผลิตก่อนส่งสินค้า เพื่อความถูกต้องและตรงความต้องการของลูกค้า
  • วิเคราะห์และตตรวจสอบคุณภาพวัถุดิบให้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด

 

 

บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด สาขา เชียงใหม่

186 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร: 088-7626544