ไทย ENG
ร่วมงานกับบริษัท
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ชาย) สาขาเชียงใหม่
แก้ไขล่าสุดวันที่ : 02 มกราคม 2563

 

คุณสมบัติ

เพศ ชาย

วุฒิ ปวส. ไฟฟ้ากำลัง

*มีประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 3 ปี

 

หน้าที่

  • ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร ตามแผนงานของบริษัทฯ
  • ควบคุมระบบการเปิด-ปิดเครื่องจักรเพื่อประหยัดพลังงาน
  • ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า/ระบบควบคุม ภายในโรงงาน
  • วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ก่อนบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
  • ประสานงานกับธุรการสั่งซื้อ ในการสั่งซื้ออุปกรณ์ อะไหล่สำรองให้ถูกต้องตรงความต้องการ

 

บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด สาขา เชียงใหม่

186 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร: 088-7626544