ไทย ENG
ร่วมงานกับบริษัท
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (ชาย) สาขาเชียงใหม่
แก้ไขล่าสุดวันที่ : 02 มกราคม 2563

 

คุณสมบัติ

เพศ ชาย

วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

*มีประสบการณ์ทำงานช่างกลไม่ต่ำกว่า 5 ปี

 

หน้าที่

  • ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร ตามแผนงานของบริษัทฯ
  • ซ่อมบำรุงระบบเครื่องกลภายในโรงงาน
  • วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา หากเกิดความเสียหายใดๆเกี่ยวกับเครื่องจักร ก่อนบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
  • ประสานงานกับธุรการสั่งซื้อ ในการสั่งซื้ออุปกรณ์ อะไหล่สำรองให้ถูกต้องตรงความต้องการ

 

บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด สาขา เชียงใหม่

186 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร: 088-7626544