ไทย ENG
ร่วมงานกับบริษัท
ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต (ชาย) สาขาเชียงใหม่
แก้ไขล่าสุดวันที่ : 02 มกราคม 2563

 

คุณสมบัติ

เพศ ชาย

ไม่จำกัดวุฒิ 

หน้าที่

  • ปฎิบัติงานในส่วนงานผลิตกระจกนิรภัยในแต่ละประเภทตามกระบวนการผลิต ที่ได้รับมอบหมายพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
  • รายงานปัญหาในการผลิตให้ผู้บังคับบัญชาทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อผลติสินค้าได้รวดเร็วตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
  • ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

บริษัท กมลพิศาลกระจกนิรภัย จำกัด สาขา เชียงใหม่

186 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร: 088-7626544