หน้าหลัก ข่าวและบทความ จากใจถึงใจ….สู่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
บทความ

จากใจถึงใจ….สู่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 บจก.กมลพิศาลกระจกนิรภัย บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการเป็นตัวแทนรับมอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์

แท็ก


คุณน่าจะสนใจ