หน้าหลัก ข่าวและบทความ สมอ.กำหนดมาตรฐานกระจก4ชนิด
บทความ

สมอ.กำหนดมาตรฐานกระจก4ชนิด

สมอ.กำหนดมาตรฐานกระจก4ชนิด
สมอ. ปรับมาตรฐานกระจกจำนวน 4 ชนิด หลัง กมอ. มีมติเห็นชอบกำหนดเป็นมาตรฐานบังคับ เพิ่มเติมข้อกำหนดด้านคุณภาพให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน
สมอ. กำหนดมาตรฐานกระจก 4 ชนิด เป็นมาตรฐานบังคับ ได้แก่ กระจกโฟลตใส กระจกโฟลตสีตัดแสง กระจกเทมเปอร์ และกระจกนิรภัยหลายชั้น เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและมีความปลอดภัย
นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์กระจกมีการนำไปใช้งานในการก่อสร้างและประดับตกแต่งทั้งภายใน และภายนอกอาคาร บ้านพักอาศัย คอนโดมีเนียม อาคารสำนักงาน ร้านค้าทั่วไป ห้องแสดงสินค้า และเป็นส่วนประกอบในการผลิตประตู หน้าต่าง รวมทั้งนิยมนำไปใช้เป็นโครงสร้างผนังกระจกสูงขนาดใหญ่ตามอาคารต่างๆ เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน
สำหรับผลิตภัณฑ์กระจกโฟลตใส มอก. 880-2560 และกระจกโฟลตสีตัดแสง มอก. 1344-2560 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. กำหนดเป็นมาตรฐานบังคับอยู่ก่อนแล้ว และมีการปรับมาตรฐานอีกครั้งเพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับเทคโนโลยีและการใช้งานปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรฐานในกลุ่มกระจกจากเดิมเป็นมาตรฐานทั่วไปกำหนดใหม่เป็นมาตรฐานบังคับเพิ่มเติมอีก 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานกระจกเทมเปอร์ มอก. 965-2560 และมาตรฐานกระจกนิรภัยหลายชั้น มอก.1222-2560 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ได้แก่ กระจกจะต้องมีความแข็งแรงทนต่อแรงกระแทก ทนแสง ทนความร้อน และเมื่อแตกจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตราย โดยกระจกเทมเปอร์เมื่อแตกจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆ ส่วนกระจกนิรภัยเมื่อแตกจะติดกับแผ่นฟิล์มซึ่งทำหน้าที่ยึดเกาะกระจกที่แตกไม่ให้หลุดร่วง

ทั้งนี้ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้มีมติเห็นชอบกำหนดมาตรฐานกระจกทั้ง 4 ชนิด ให้เป็นมาตรฐานบังคับ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อเดือนเมษายน 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 365 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมาตรฐานกระจกโฟลตใส และกระจกโฟลตสีตัดแสง มีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 เมษายน 2563
ส่วนมาตรฐานกระจกเทมเปอร์ และมาตรฐานกระจกนิรภัยหลายชั้น มีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 เมษายน 2563 จึงขอแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการทั้งผู้ทำและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ให้รีบดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว หากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
ที่มา : https://www.innnews.co.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์

แท็ก


คุณน่าจะสนใจ