หน้าหลัก ข่าวและบทความ กระจกรถยนต์ที่ปลอดภัยเลือกอย่างไร?
บทความ

กระจกรถยนต์ที่ปลอดภัยเลือกอย่างไร?

กระจกรถยนต์ที่ปลอดภัยเลือกอย่างไร?

กระจกรถยนต์มีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ขับรถยนต์และผู้โดยสาร หากรถยนต์ยี่ห้อใดติดตั้งกระจกรถยนต์คุณภาพไม่ดีอาจส่งผลต่อร่างกายของบุคคลภายในห้องโดยสาร อาทิ เมื่อเกิดอุบัติเหตุซึ่งกระจกรถยนต์ต้องได้รับแรงกระแทกจนแตก เนื้อกระจกที่แตกอาจสร้างบาดแผลฉกรรจ์แก่คนในห้องโดยสารได้ ดังนั้น ควรเลือกซื้อกระจกรถยนต์ที่จะสร้างบาดแผลแก่ร่างกายให้น้อยที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิต ปัจจุบันกระจกรถยนต์ที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปมี 2 ประเภท คือ แบบเทมเปอร์และลามิเนต เมื่อคุณสนใจจะซื้อรถยนต์คันใหม่ควรสังเกตลักษณะของกระจกรถยนต์รุ่นนั้นด้วย หากไม่ใช่กระจกทั้ง 2 ประเภทที่จะกล่าวถึงก็ควรเปลี่ยนดีกว่า

กระจกรถยนต์แบบเทมเปอร์ (Tempered Glass) การผลิตกระจกประเภทนี้คือ การอบกระจกด้วยความร้อนสูงเพื่อเพิ่มความเครียดแก่เนื้อกระจก ซึ่งความเครียดส่งผลต่อกระจกรถยนต์เมื่อได้รับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุแล้วเนื้อกระจกจะแตกตัวเป็นเม็ดขนาดเล็กคล้ายเม็ดข้าวโพดไม่มีความแหลมคมมาก แต่มีข้อเสียคือ หากกระจกแตกร้าวแล้วจะมองเห็นทัศนวิสัยโดยรอบค่อนข้างยากเพราะความละเอียดของกระจกที่แตกร้าวจะบดบังทัศนวิสัย กระจกประเภทนี้นิยมใช้สำหรับติดตั้งกระจกบานข้างและบานหลังของยานพาหนะทั่วไป

กระจกรถยนต์แบบลามิเนต (Laminated Glass) การผลิตกระจกรถยนต์ประเภทนี้คือ กระจกสองแผ่นที่นำมาวางประกบซ้อนกันโดยมีแผ่นฟิล์มเหนียวตรงกลางที่ยึดกระจกทั้งสองแผ่นเข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้น เมื่อเวลาที่เกิดการกระแทก กระจกลามิเนตจะไม่แตกกระจายเป็นเสี่ยง ๆ เหมือนกระจกเทมเปอร์หรือกระจกตามบ้านเรือน เพราะมีชั้นแผ่นฟิล์มคอยยึดเศษกระจกไว้ด้วยกัน ไม่หลุดกระเด็นออกมาทำอันตรายคนในห้องโดยสาร และจะแตกร้าวเฉพาะบริเวณที่เกิดการกระแทกไม่ลามเป็นเม็ดเล็ก ๆ ทั่วทั้งบานกระจกเหมือนกระจกเทมเปอร์ ทำให้ผู้ขับขี่ยังคงสามารถมองเห็นทัศนวิสัยภายนอกรถได้ดี โรงงานผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่จึงนิยมใช้กระจกรถยนต์แบบลามิเนตในส่วนด้านหน้ารถยนต์

เมื่อทราบถึงรายละเอียดของกระจกรถยนต์แล้ว คุณสามารถตัดสินใจเพื่อเลือกกระจกรถยนต์ตรงกับความต้องการ ถ้าเปรียบเทียบมูลค่ากับความปลอดภัยต่อชีวิตแล้ว การเปลี่ยนกระจกรถยนต์อาจเป็นมูลค่าที่จ่ายครั้งเดียวและเซฟเงินส่วนการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์

แท็ก


คุณน่าจะสนใจ